logo Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv iso
Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments
 

Číslo Zoznam
Typ a Meno súboru Vytvorené v programe Stav Stav ku
1. Zoznam registrovaných veterinárnych liekov.
\"wordlogo\" zoznam_reg.xls Excel \"logo\" 08.04.2019
2. Zoznam schválených veterinárnych prípravkov.
\"wordlogo\" zoznam_schval.doc Word \"logo\" 08.04.2019
3. Zoznam držiteľov povolení na veľkodistribúciu veterinárnych liekov, veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok.
\"wordlogo\" Zoznam_VD.xlsx XLS 20.01.2019
\"wordlogo\" Aktualizacia_zoznamu_VD.docx PDF 25.07.2018
4. Zoznam vydaných povolení na prípravu a uvádzanie medikovaných krmív.
\"wordlogo\" Zoznam_vyrobcov_MK.doc Word 05.07.2018
5. Zoznam vet. registrovaných premixov v SR a schválených vet. premixov v SR.
\"wordlogo\" zozpremix.doc Word 07.02.2018
6. Zoznamy výrobcov vet.liekov a imunoprep.,probiotík a dezinf. vet.príp. , Zoznam držiteľov povolení na činnosť kontrolného laboratória k 13.2.2015
\"wordlogo\" Zoznam_vyrobcov_VL_VP_KL.docx Word 05.07.2018
7. Zoznam veterinárnych liekov a prípravkov určených pre včely na liečbu varroázy
\"wordlogo\" Zoznam_VL_a_pripr_pre_vcely_na_liecbu_varroczy.doc Word 20.01.2019
8. Zoznam veterinárnych liekov – antiparazitík pre ovce a kozy
\"wordlogo\" zoznam_antiparazitika_ovce_kozy.doc Word 02.02.2019
9. Zoznam veterinárnych liekov určených pre ryby
\"wordlogo\" zoznam_ryby.doc Word 11.03.2018
10. Zoznam hromadne vyrábaných schválených mikročipov v Slovenskej republike
\"wordlogo\" zoznam_mikrocip.doc Word 04.06.2018

wordlogo Ochrana osobných údajov (GDPR) na UŠKVBL

wordlogo Politika kvality na UŠKVBL

Tel. čísla:
+421-37-6515 506
+421-37-6515 507
Celý tel. zoznam.

Stránkové dni:
Pondelok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Streda:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Štvrtok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Mimo stránkové dni Vás vybavíme len po telefonickom dohovore.


Pri zasielaní poštových zásielok je potrebné uviesť presnú adresu:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Biovetská 34
P.O.Box 52c
94901 Nitra

Pri uvedení nepresnej adresy nemusí byť Vaša poštová zásielka doručená na náš ústav.


Počítadlo od: 08.03.2006