10.10.2023                                                                                                                       Dynamický výstup zostavy                                                                                                                                                                             1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Č.dokladu Dát.účt.   Dátum uhrady Fak. Názov objednávateľa                                    Názov dodávateľa                                Ulica dodávateľa           Číslo domu dodáv. PSČ dodávateľa Obec dodávateľa        IČO dodávateľa Popis plnenia                            Celk.Hod.Fak. v EUR ID objednávky ID Zmluvy 
466100275 05.09.2023 07.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Inštitút vzdelávania veterinárnychlekárov       Cesta pod Hradovou         13/a              040 01         Košice-Sever           00493546       Slovenský veterinárny časopis                          25,20 1000022639              
466100287 19.09.2023 27.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Salusé, spol. s r.o.                            Mudroňova                  6636/66A          921 01         Piešťany               36274607       Pracovná zdravotná služba                              72,00 1000004412    2715000003
466100292 21.09.2023 26.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Merck Life Science spol. s r. o.                Dvořákovo nábrežie         4                 810 06         Bratislava-Staré Mesto 51083523       Chemikálie                                            778,73 1000023452              
466100267 31.08.2023 04.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Merck Life Science spol. s r. o.                Dvořákovo nábrežie         4                 810 06         Bratislava-Staré Mesto 51083523       Chemikálie                                            159,82 1000021826              
466100274 05.09.2023 07.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv FLYNET, s.r.o.                                  Dlhá                       62                949 01         Nitra                  36518352       Servis IT, výp. technika                            1.300,00 1000005874    2715000001
466100262 31.08.2023 04.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv REVIS-SERVIS spol. s r.o.                       Na Priehon                 875/2A            949 05         Nitra - Dolné Krškany  36657719       Kancelárske potreby                                    63,29 1000021251              
466100293 21.09.2023 26.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Margita Gulková - Agrosoľ s. r. o.              Nová ulica                 10                951 13         Branč                  52637484       Krmivo BOSKOP BR1, BR2; RATIMOR granule                99,40 1000023431              
466100265 31.08.2023 07.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Slovak Telekom, a.s.                            Bajkalská                  28                817 62         Bratislava             35763469       Poplatky za telekomunikačné služby                    109,99 1000010055    2715000011
466100286 18.09.2023 26.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Lambda Life a.s.                                Levočská                   3                 851 01         Bratislava             35848189       Hydranal                                              175,78 1000023086              
466100285 13.09.2023 20.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Stredoslovenská energetika, a. s.               Pri Rajčianke              8591/4B           010 47         Žilina                 51865467       Dodávka elektriny                                     538,91 1000005265    2715000006
466100257 24.08.2023 06.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. ViennaInsurance Group Štefánikova                17                811 05         Bratislava             31595545       Havarijné poistenie MT - NR207JM                      339,05                         
466100220 14.07.2023 07.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. ViennaInsurance Group Štefánikova                17                811 05         Bratislava             31595545       Havarijné poistenie                                   406,22                         
466100273 11.09.2023 28.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Mesto Nitra                                     Štefánikova trieda         60                950 06         Nitra                  00308307       Poplatok za komunálne odpady na rok 2023              858,00                         
466100259 24.08.2023 06.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Orange Slovensko, a.s.                          Metodova                   8                 821 08         Bratislava             35697270       Telekomunikačné služby                                222,64 1000005857    2715000008
466100256 22.08.2023 07.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Union poisťovňa, a. s.                          Karadžičova                10                813 60         Bratislava             31322051       Cestovné poistenie                                     33,27                         
466100280 13.09.2023 20.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Union poisťovňa, a. s.                          Karadžičova                10                813 60         Bratislava             31322051       Cestovné poistenie                                     42,77                         
466100272 05.09.2023 06.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Union poisťovňa, a. s.                          Karadžičova                10                813 60         Bratislava             31322051       Cestovné poistenie                                     42,77                         
466100290 04.09.2023 06.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.             Galvaniho                  9                 821 04         Bratislava             35838949       Dvere, kľučka, zárubňa                                167,89 1000023427              
466100271 05.09.2023 07.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Pow-en a. s.                                    Prievozská                 4B                821 09         Bratislava             43860125       Dodávka plynu                                       4.047,97 1000004398    2715000004
466100281 13.09.2023 20.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv L & Š, s.r.o.                                   Novozámocká                199               949 05         Nitra                  36555720       Spotrebný materiál                                     14,56 1000022646              
466100266 05.09.2023 07.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv L & Š, s.r.o.                                   Novozámocká                199               949 05         Nitra                  36555720       Spotrebný materiál                                     16,75 1000021825              
466100284 13.09.2023 26.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv L & Š, s.r.o.                                   Novozámocká                199               949 05         Nitra                  36555720       Spotrebný a čistiaci materiál                          25,45 1000022883              
466100302 26.09.2023 28.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv DYNEX Servis, spol. s r.o.                      Nové Kalište               17                974 04         Banská Bystrica        36030848       Validácia readra                                      180,00 1000023715              
466100282 13.09.2023 13.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Bio G, spol. s r.o.                             Elektrárenská              12092             831 04         Bratislava             34123415       Chemikálie                                            186,97 1000022641              
466100296 25.09.2023 27.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Henrich Sonnenschein - ITSK                     Fraňa Mojtu                22                949 01         Nitra                  37212931       PEACH skartovač Cross                                 183,94 1000023724              
466100263 31.08.2023 04.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.            Galvaniho                  17/B              821 04         Bratislava             31338551       Poplatok za prenájom zariadenia                        82,81 1000009475    2715000012
466100289 19.09.2023 26.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Západoslovenská vodárenskáspoločnosť, a.s.      Nábrežie za hydrocentrálou 4                 949 60         Nitra                  36550949       Vodné, stočné                                         118,73 1000005818    2715000007
466100288 19.09.2023 28.09.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.            Galvaniho                  17/B              821 04         Bratislava             31338551       Poplatok za prenájom zariadenia                        82,81 1000009475    2715000012