Č.dokladu Dát.účt.   Dátum uhrady Fak. Názov objednávateľa                                    Názov dodávateľa                           Ulica dodávateľa           Číslo domu dodáv. PSČ dodávateľa Obec dodávateľa        IČO dodávateľa Popis plnenia                            Celk.Hod.Fak. v EUR ID objednávky ID Zmluvy 
466100238 27.07.2023 27.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Inštitút vzdelávania veterinárnychlekárov  Cesta pod Hradovou         13/a              040 01         Košice-Sever           00493546       Ubytovacie služby - externé                            72,01 1000020059              
466100204 10.07.2023 18.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Pow-en a. s.                               Prievozská                 4B                821 09         Bratislava             43860125       Dodávka plynu                                       4.047,97 1000004398    2715000004
466100203 05.07.2023 10.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv AUTOPROGRES PLUS, s.r.o.                   Dubová                     1977/8A           949 01         Nitra                  36555070       Oprava motorového vozidla NR446FE                     517,20 1000017898              
466100230 19.07.2023 27.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv REVIS-SERVIS spol. s r.o.                  Na Priehon                 875/2A            949 05         Nitra - Dolné Krškany  36657719       Kancelárske potreby                                   114,60 1000018653              
466100229 19.07.2023 27.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv REVIS-SERVIS spol. s r.o.                  Na Priehon                 875/2A            949 05         Nitra - Dolné Krškany  36657719       Xerografický papier A4                                270,00 1000018654              
466100196 28.06.2023 07.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv REVIS-SERVIS spol. s r.o.                  Na Priehon                 875/2A            949 05         Nitra - Dolné Krškany  36657719       Tonery CANON C-EXV49                                  324,00 1000017019              
466100231 19.07.2023 27.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv CBC Slovakia s.r.o.                        Galvaniho                  7/B               821 04         Bratislava-Ružinov     44773293       Oprava kopírky, doprava                                82,00 1000018652              
466100240 28.07.2023 28.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Margita Gulková - Agrosoľ s. r. o.         Nová ulica                 10                951 13         Branč                  52637484       Krmivo BOSKOP BR1, BR2                                 68,00 1000020060              
466100201 07.07.2023 10.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Margita Gulková - Agrosoľ s. r. o.         Nová ulica                 10                951 13         Branč                  52637484       Krmivo Boskop BR1                                      92,00 1000017897              
466100187 21.06.2023 07.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv EDQM/DEQM                                  7alleé Kastner CS 30026 F                    67081          Strasbourg                            Chemikálie                                            244,50 1000016670              
466100222 17.07.2023 19.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv ASANÁCIA, s.r.o.                           Ružová                     1637              010 01         Žilina                 36750204       Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP                       10,04 1000018495              
466100206 10.07.2023 24.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Slovak Telekom, a.s.                       Bajkalská                  28                817 62         Bratislava             35763469       Poplatky za telekomunikačné služby                    105,00 1000010055    2715000011
466100205 10.07.2023 24.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Slovak Telekom, a.s.                       Bajkalská                  28                817 62         Bratislava             35763469       Poplatky za telekomunikačné služby                     69,54 1000010055    2715000011
466100241 21.07.2023 21.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Slovenská pošta, a.s.                      Partizánska cesta          9                 975 99         Banská Bystrica        36631124       Ceniny                                                750,00 1000020063              
466100218 14.07.2023 20.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Stredoslovenská energetika, a. s.          Pri Rajčianke              8591/4B           010 47         Žilina                 51865467       Dodávka elektriny                                     552,28 1000005265    2715000006
466100223 18.07.2023 20.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Henrich Sonnenschein - ITSK                Fraňa Mojtu                22                949 01         Nitra                  37212931       Oprava záložného zdroja                               101,98 1000018516              
466100199 06.07.2023 13.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Henrich Sonnenschein - ITSK                Fraňa Mojtu                22                949 01         Nitra                  37212931       Logitech Myš M171                                      13,00 1000017735              
466100232 26.07.2023 28.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Messer Tatragas, spol. s r.o.              Chalúpkova                 9                 819 44         Bratislava             00685852       Nájomné, oceľové fľaše                                388,80 1000005263    2715000005
466100207 10.07.2023 20.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Messer Tatragas, spol. s r.o.              Chalúpkova                 9                 819 44         Bratislava             00685852       Nájomné, oceľové fľaše                                388,80 1000005263    2715000005
466100186 19.06.2023 03.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Messer Tatragas, spol. s r.o.              Chalúpkova                 9                 819 44         Bratislava             00685852       Nájomné, oceľové fľaše                                388,80 1000005263    2715000005
466100214 14.07.2023 21.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.       Galvaniho                  17/B              821 04         Bratislava             31338551       Čiernobiely farebný výstup zo zariadenia              458,09 1000009475    2715000012
466100208 10.07.2023 24.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Západoslovenská vodárenskáspoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4                 949 60         Nitra                  36550949       Vodné, stočné                                          95,64 1000005818    2715000007
466100209 10.07.2023 28.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv SLOVNAFT, a.s.                             Vlčie hrdlo                1                 824 12         Bratislava             31322832       Nákup PHM                                              98,36 1000009454    2715000010
466100190 21.06.2023 21.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv SLOVNAFT, a.s.                             Vlčie hrdlo                1                 824 12         Bratislava             31322832       Nákup PHM                                              79,31 1000009454    2715000010
466100174 07.06.2023 07.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv SLOVNAFT, a.s.                             Vlčie hrdlo                1                 824 12         Bratislava             31322832       Nákup PHM                                             131,38 1000009454    2715000010
466100217 14.07.2023 27.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv L & Š, s.r.o.                              Novozámocká                199               949 05         Nitra                  36555720       Čistiaci materiál                                     348,06 1000018407              
466100225 18.07.2023 28.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv SLOVPAP Slovakia s.r.o.                    Mlynské Nivy               70                821 05         Bratislava             35888318       Čistiacei materiál                                    233,28 1000018513              
466100212 14.07.2023 20.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Luciva s.r.o.                              Fraňa Mojtu                38                949 01         Nitra                  51820765       Pranie a žehlenie pracovného oblečenia                 42,36 1000018406              
466100213 14.07.2023 18.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Merck Life Science spol. s r. o.           Dvořákovo nábrežie         4                 810 06         Bratislava-Staré Mesto 51083523       Acetonitril izokratickej kva 2,5 L                    531,94 1000018405              
466100221 17.07.2023 19.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.          Kremnička                  2                 974 05         Banská Bystrica        35706660       Dusík N2                                              252,00 1000018500              
466100211 14.07.2023 19.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv FLYNET, s.r.o.                             Dlhá                       62                949 01         Nitra                  36518352       Servis IT, výp. technika                            1.300,00 1000005874    2715000001
466100224 18.07.2023 28.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Zdenpharm, s.r.o.                          Hornočermánska 4                             949 01         Nitra                  36287717       Laboratórny materiál                                   12,63 1000018503              
466100227 18.07.2023 20.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Salusé, spol. s r.o.                       Mudroňova                  6636/66A          921 01         Piešťany               36274607       Pracovná zdravotná služba                              72,00 1000004412    2715000003
466100197 28.06.2023 17.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Salusé, spol. s r.o.                       Mudroňova                  6636/66A          921 01         Piešťany               36274607       Pracovná zdravotná služba                              72,00 1000004412    2715000003
466100202 10.07.2023 13.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Slovenský Červený kríž, územnýspolok Nitra Vajanského                 7                 949 01         Nitra                  00415987       Kurz prvej pomoci                                     120,00 1000017803              
466100171 28.06.2023 03.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv BfArM                                      Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3                 53175          Bonn                                  Website HMA                                         1.051,72                         
466100181 13.06.2023 03.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv BfArM                                      Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3                 53175          Bonn                                  Komunikácia CTS                                     6.149,82                         
466100188 21.06.2023 07.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Jozef Sombat                               Piaristická                3                 949 01         Nitra                  33708053       Kontrola a čistenie komínov                            50,00 1000016685              
466100210 10.07.2023 13.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv EDOS-PEM s.r.o.                            Tematínska                 4                 851 05         Bratislava             36287229       Vzdelávacie služby                                     87,00 1000017358              
466100184 13.06.2023 03.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv synlab slovakia s. r. o.                   Limbova                    5                 831 01         Bratislava             35878151       Laboratórne vyšetrenie, odber                          11,50 1000015719              
466100242 26.07.2023 28.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Green Wave Recycling s.r.o.                Pohranická ulica           271/27            951 04         Malý Lapáš             45539197       Mobilná skrartácia, odvoz materiálu                   463,91 1000020064              
466100189 21.06.2023 07.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv REVEZ Nitra, s.r.o.                        Párovská                   42                949 01         Nitra                  46457623       OP a servis výťahu                                     70,80 1000016678              
466100239 25.07.2023 27.07.2023        Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv Inštitút vzdelávania veterinárnychlekárov  Cesta pod Hradovou         13/a              040 01         Košice-Sever           00493546       Miestna daň                                             5,00 1000020058