24.05.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Dynamický výstup zostavy                                                                                                                                                                                                                                                                    &n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ÚčOkr ID Faktúry      ID Zmluvy  ID objednávky Záloh/Výuč.Faktúra Názov objednávateľa                                    1        Ulica     Čís.domu PSČ    Č.miesta     Mesto Región Ozn.  ZoskRegŠtr Text            Štát/reg. Štát/reg. Názov dodávateľa                           Ulica dodávateľa           Číslo domu dodáv. PSČ dodávateľa Kód obce dodávateľa Obec dodávateľa        Kód okresu Dodáv. Okres dodávateľa Kód kraj. Dodáv. Kraj dodávateľa      Štát dodáv. kód ISO Štát dodáv. - názov ID Adresy dodáv. IČO dodávateľa Dodávateľ príznak FO Kód práv.formy.Dod. Názov práv. formy Dodav.        Názov pobočky dodáv. Náz.ulicepoboč.dod. Čís.domu poboč.dod. PSČ poboč.dodáv. ISO kod štátu poboč. Náz.Štát.poboč.doda. Popis plnenia                          Hodnota plnenia Funkč.mena Príznak S/bez DPH Celk.Hod.Fak. v EUR DátPrFakt  Dát.účt.   Dátum uhrady Fak. Príznak storna fak.
2715  2023/0466100005            1000004466                       Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv 31873154 Biovetská 34       949 01 SK0233500011 Nitra 403    Nitra SK023      Nitriansky kraj SK        Slovensko Merck Life Science spol. s r. o.           Dvořákovo nábrežie         4                 810 06         SK0101528595        Bratislava-Staré Mesto 101               Bratislava I     SK010            Bratislavský kraj    SK                  Slovensko                            51083523                            112                 Spoločnosť s ručením obmedzeným                                                                                                                         Chemikálie                                      604,78 EUR                                       604,78 24.01.2023 25.01.2023 25.01.2023                           
2715  2023/0466100019            1000005285                       Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv 31873154 Biovetská 34       949 01 SK0233500011 Nitra 403    Nitra SK023      Nitriansky kraj SK        Slovensko EDQM/DEQM                                  7alleé Kastner CS 30026 F                    67081                              Strasbourg                                                                                      FR                  Francúzsko                                                                                                                                                                                                                                           SDS Product code: 201600349, 202000182          163,00 EUR                                       163,00 10.01.2023 30.01.2023 30.01.2023                           
2715  2023/0466100018            1000005282                       Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv 31873154 Biovetská 34       949 01 SK0233500011 Nitra 403    Nitra SK023      Nitriansky kraj SK        Slovensko EDQM/DEQM                                  7alleé Kastner CS 30026 F                    67081                              Strasbourg                                                                                      FR                  Francúzsko                                                                                                                                                                                                                                           SDS Product code: 201601006                      81,50 EUR                                        81,50 10.01.2023 30.01.2023 30.01.2023                           
2715  2023/0466100022                                             Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv 31873154 Biovetská 34       949 01 SK0233500011 Nitra 403    Nitra SK023      Nitriansky kraj SK        Slovensko Slovak Telekom, a.s.                       Bajkalská                  28                817 62                             Bratislava                                                                                      SK                  Slovensko                            35763469       X                    121                 Akciová spoločnosť                                                                                                                                      Telekomunikačné služby                           87,55 EUR                                        87,55 23.01.2023 30.01.2023 30.01.2023                           
2715  2023/0466100016 2715000004 1000004398                       Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv 31873154 Biovetská 34       949 01 SK0233500011 Nitra 403    Nitra SK023      Nitriansky kraj SK        Slovensko Pow-en a. s.                               Prievozská                 4B                821 09         SK0102529320        Bratislava             102               Bratislava II    SK010            Bratislavský kraj    SK                  Slovensko                            43860125                            121                 Akciová spoločnosť                                                                                                                                      Dodávka plynu                                 3.932,81 EUR                                     3.932,81 25.01.2023 30.01.2023 30.01.2023                           
2715  2023/0466100017 2715000007 1000005818                       Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv 31873154 Biovetská 34       949 01 SK0233500011 Nitra 403    Nitra SK023      Nitriansky kraj SK        Slovensko Západoslovenská vodárenskáspoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4                 949 60         SK0233500011        Nitra                  403               Nitra            SK023            Nitriansky kraj      SK                  Slovensko                            36550949       X                    121                 Akciová spoločnosť                                                                                                                                      Vodné, stočné                                    71,12 EUR                                        71,12 11.01.2023 30.01.2023 30.01.2023                           
2715  2023/0466100020 2715000008 1000005857                       Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv 31873154 Biovetská 34       949 01 SK0233500011 Nitra 403    Nitra SK023      Nitriansky kraj SK        Slovensko Orange Slovensko, a.s.                     Metodova                   8                 821 08                             Bratislava                                                                                      SK                  Slovensko                            35697270       X                    121                 Akciová spoločnosť                                                                                                                                      Mes. poplatok IoT služba                         14,40 EUR                                        14,40 03.01.2023 30.01.2023 30.01.2023                           
2715  2023/0466100010            1000004478                       Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv 31873154 Biovetská 34       949 01 SK0233500011 Nitra 403    Nitra SK023      Nitriansky kraj SK        Slovensko SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.          Kremnička                  2                 974 05         SK0321508438        Banská Bystrica        601               Banská Bystrica  SK032            Banskobystrický kraj SK                  Slovensko                            35706660                            121                 Akciová spoločnosť                                                                                                                                      Dusík                                           252,00 EUR                                       252,00 05.01.2023 20.01.2023 24.01.2023                           
2715  2023/0466100021 2715000001 1000005874                       Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv 31873154 Biovetská 34       949 01 SK0233500011 Nitra 403    Nitra SK023      Nitriansky kraj SK        Slovensko FLYNET, s.r.o.                             Dlhá                       62                949 01         SK0233500011        Nitra                  403               Nitra            SK023            Nitriansky kraj      SK                  Slovensko                            36518352                            112                 Spoločnosť s ručením obmedzeným                                                                                                                         Servis internetu a servisné práce             1.300,00 EUR                                     1.300,00 17.01.2023 30.01.2023 30.01.2023                           
2715  2023/0466100014            1000005472                       Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv 31873154 Biovetská 34       949 01 SK0233500011 Nitra 403    Nitra SK023      Nitriansky kraj SK        Slovensko Slovenská pošta, a.s.                      Partizánska cesta          9                 975 99         SK0321508438        Banská Bystrica        601               Banská Bystrica  SK032            Banskobystrický kraj SK                  Slovensko                            36631124       X                    121                 Akciová spoločnosť                                                                                                                                      Poštové známky                                  685,00 EUR                                       685,00 23.01.2023 23.01.2023 23.01.2023                           
2715  2023/0466100013 2715000006 1000005265                       Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv 31873154 Biovetská 34       949 01 SK0233500011 Nitra 403    Nitra SK023      Nitriansky kraj SK        Slovensko Stredoslovenská energetika, a. s.          Pri Rajčianke              8591/4B           010 47         SK031B517402        Žilina                 511               Žilina           SK031            Žilinský kraj        SK                  Slovensko                            51865467       X                    121                 Akciová spoločnosť                                                                                                                                      Dodávka elektriny                               594,53 EUR                                       594,53 23.01.2023 23.01.2023 25.01.2023                           
2715  2023/0466100008            1000004481                       Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv 31873154 Biovetská 34       949 01 SK0233500011 Nitra 403    Nitra SK023      Nitriansky kraj SK        Slovensko Poradca podnikateľa, spol. s r.o.          Martina Rázusa             23A               010 01         SK031B517402        Žilina                 511               Žilina           SK031            Žilinský kraj        SK                  Slovensko                            31592503                            112                 Spoločnosť s ručením obmedzeným                                                                                                                         Webinár: RZD za rok 2022                        108,00 EUR                                       108,00 25.01.2023 26.01.2023 26.01.2023                           
2715  2023/0466100012 2715000005 1000005263                       Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv 31873154 Biovetská 34       949 01 SK0233500011 Nitra 403    Nitra SK023      Nitriansky kraj SK        Slovensko Messer Tatragas, spol. s r.o.              Chalúpkova                 9                 819 44                             Bratislava                                                                                      SK                  Slovensko                            00685852                            112                 Spoločnosť s ručením obmedzeným                                                                                                                         Nájomné, oceľové fľaše                          380,16 EUR                                       380,16 05.01.2023 20.01.2023 24.01.2023                           
2715  2023/0466100015            1000005269                       Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv 31873154 Biovetská 34       949 01 SK0233500011 Nitra 403    Nitra SK023      Nitriansky kraj SK        Slovensko EDOS-SMART, s.r.o.                         Tematínska                 4                 851 05         SK0105529460        Bratislava-Petržalka   105               Bratislava V     SK010            Bratislavský kraj    SK                  Slovensko                            50288334                            112                 Spoločnosť s ručením obmedzeným                                                                                                                         Vzdelávacie služby                               84,00 EUR                                        84,00 07.02.2023 31.01.2023 31.01.2023                           
2715  2023/0466100011 2715000003 1000004412                       Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv 31873154 Biovetská 34       949 01 SK0233500011 Nitra 403    Nitra SK023      Nitriansky kraj SK        Slovensko Salusé, spol. s r.o.                       Mudroňova                  6636/66A          921 01         SK0214507440        Piešťany               204               Piestany         SK021            Trnavský kraj        SK                  Slovensko                            36274607                            112                 Spoločnosť s ručením obmedzeným                                                                                                                         Pracovná zdravotná služba                        72,00 EUR                                        72,00 23.01.2023 23.01.2023 25.01.2023                           
2715  2023/0466100006            1000004479                       Ústav št. kontroly veterinárnychbiopreparátov a liečiv 31873154 Biovetská 34       949 01 SK0233500011 Nitra 403    Nitra SK023      Nitriansky kraj SK        Slovensko Merck Life Science spol. s r. o.           Dvořákovo nábrežie         4                 810 06         SK0101528595        Bratislava-Staré Mesto 101               Bratislava I     SK010            Bratislavský kraj    SK                  Slovensko                            51083523                            112                 Spoločnosť s ručením obmedzeným                                                                                                                         Chemikálie                                      240,36 EUR                                       240,36 05.01.2023 06.01.2023 24.01.2023