logo Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv iso
Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments

   ZOZNAM / LISTMeno/Name Telef.číslo/Telephone number
Sekretariát /Sekretary
Dvorská Tatiana
Tel.1: +421-37-6515 506
Tel.2: +421-37-6515 507
Fax. : +421-37-6517 915
Centrálny Email / Central email address
www stránka / Web
Poskytovanie informácií/Information provider
uskvbl@uskvbl.sk
www.uskvbl.sk
+421-37-6933 511
dvorska@uskvbl.sk
Vedúci služobného úradu/Director
MVDr.Hederová Judita, PhD.
+421-37-6515 503
+421-37-6933 512
hederova@uskvbl.sk
Riadenie kvality/Quality Assurance
+421-37-6933 527
Odbor ekonomiky/Department of Economy
Ing.Hábová Jana
+421-37-6933 528
banarova@uskvbl.sk
Osobný úrad/Personal Office
Ing.Miklóšiková Jarmila
+421-37-6933 514
miklosikova@uskvbl.sk
Odbor registrácie/Department of Registration
MVDr.Chobotová Eva, PhD
+421-37-6933 517
chobotova@uskvbl.sk
Odbor inšpekcie/Department of Inspection
Správna výrobná prax/ GMP
Medikované krmivá

MVDr.Vrchovská Vladimíra
+421-37-6933 541
vrchovska@uskvbl.sk
Odbor biopreparátov/ Department of Biologicals
MVDr.Massányiová Katarína, PhD
+421-37-6933 523
massanyiova@uskvbl.sk
Farmakovigilancia / Pharmacovigilance
MVDr.Holková Tatiana
+421-37-6933 541
holkova@uskvbl.sk
Odbor inčpekcie / Department of inspection / Omamné a psychotropné látky / OPL, GDP
MVDr.Velčická Gertrúda
+421-37-6933 540
velcicka@uskvbl.sk
Odbor inčpekcie / Department of inspection /Dozor nad trhom / RAS
Ing. Lívia Šimončíková
+421-37-6933 547
simoncikova@uskvbl.sk

wordlogo Ochrana osobných údajov (GDPR) na UŠKVBL

wordlogo Politika kvality na UŠKVBL

Tel. čísla:
+421-37-6515 506
+421-37-6515 507
Celý tel. zoznam.

Stránkové dni:
Pondelok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Streda:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Štvrtok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Mimo stránkové dni Vás vybavíme len po telefonickom dohovore.


Pri zasielaní poštových zásielok je potrebné uviesť presnú adresu:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Biovetská 34
P.O.Box 52c
94901 Nitra

Pri uvedení nepresnej adresy nemusí byť Vaša poštová zásielka doručená na náš ústav.


Počítadlo od: 08.03.2006