logo Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv iso
Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments

   SeminárePrezentácie zo seminára 20 a 21.11 2014
\"wordlogo\" Legislatívny rámec zaobchádzania s VL
\"wordlogo\" Zásady SVDP pri uvádzaní na trh
\"wordlogo\" Nedostatky v dovozoch a v distribúcii veterinárnych liekov
\"wordlogo\" Návrh správnych poplatkov a náhrad výdajov za iné odborné a administratívne úkony vykonávané v pôsobnosti ÚŠKVBL
\"wordlogo\" Aktuálne aspekty používania antimikrobiálnych látok vo veterinárnej medicíne
\"wordlogo\" Farmakovigilancia - Povinnosti držiteľa rozhodnutia o registrácii
\"wordlogo\" Seminár pre držiteľov registračného rozhodnutia
\"wordlogo\" Spresnenie požiadaviek pri hodnotení kvality veterinárnych liekov

wordlogo Ochrana osobných údajov (GDPR) na UŠKVBL

wordlogo Politika kvality na UŠKVBL

Tel. čísla:
+421-37-6515 506
+421-37-6515 507
Celý tel. zoznam.

Stránkové dni:
Pondelok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Streda:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Štvrtok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Mimo stránkové dni Vás vybavíme len po telefonickom dohovore.


Pri zasielaní poštových zásielok je potrebné uviesť presnú adresu:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Biovetská 34
P.O.Box 52c
94901 Nitra

Pri uvedení nepresnej adresy nemusí byť Vaša poštová zásielka doručená na náš ústav.


Počítadlo od: 08.03.2006