logo Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv iso
Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments

   FarmakovigilanciaFarmakovigilancia
\"wordlogo\" \"logo\"FORMULÁR PRE CHOVATEĽOV NA HLÁSENIE PODOZRENIA NA NEŽIADÚCI ÚČINOK VETERINÁRNEHO LIEKU
\"wordlogo\" Bulletin 2013 SK/15.09.2014/
\"wordlogo\" Prehľad hlásených nežiaducich účinkov v SR v roku 2013 /15.09.2014/
\"wordlogo\" Formulár EU pre veterinárov na hlásenie nežiadúcich účinkov /28.08.2012/
\"wordlogo\" Informácia pre veterinárov /28.08.2012/
\"wordlogo\" Formulár EU pre držiteľov na hlásenie nežiad. účinkov/28.08.2012/
\"wordlogo\" Informácia pre držiteľov /28.08.2012/
\"wordlogo\" Reporting form for MAH /28.08.2012/

wordlogo Ochrana osobných údajov (GDPR) na UŠKVBL

wordlogo Politika kvality na UŠKVBL

Tel. čísla:
+421-37-6515 506
+421-37-6515 507
Celý tel. zoznam.

Stránkové dni:
Pondelok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Streda:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Štvrtok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Mimo stránkové dni Vás vybavíme len po telefonickom dohovore.


Pri zasielaní poštových zásielok je potrebné uviesť presnú adresu:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Biovetská 34
P.O.Box 52c
94901 Nitra

Pri uvedení nepresnej adresy nemusí byť Vaša poštová zásielka doručená na náš ústav.


Počítadlo od: 08.03.2006