AKO POSTUPOVAŤ PRI ŽIADOSTI O LABORATÓRNE VYŠETRENIE VZORKY

V prípade požiadavky o akékoľvek laboratórne vyšetrenie vzorky veterinárneho lieku, účinnej alebo pomocnej látky atď., žiadateľ má svoju požiadavku o laboratórne vyšetrenie vzoriek  vopred  telefonicky konzultovať s kontaktnou osobou ÚŠKVBL.

Následne k nám zašle dohodnuté/požadované množstvo vzoriek a vyplnenú žiadosť o laboratórne vyšetrenie k nám.