Ponuka voľného pracovného miesta

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra

————————————————————————————————————– 12.10.2020

Druh služby: verejná služba

Funkcia: Samostatný laborant

Miesto práce: Biovetská 34, Nitra

Organizačné začlenenie: Odbor liečiv

Náplň práce: Odborná špecializovaná práca pri vykonávaní chemických analýz s použitím metód spektrografických (UV_VIS spektrofotometria), chromatografických (HPLC), voltampérometrických, polarografických, titračných (KFT titrácia) a pod. Práca s veterinárnymi liekmi a ich príprava na analýzu a vykonanie Jednoduchších metód. Vyhodnocovanie záznamov a vypracovanie laboratórnych protokolov.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa Odbor, zameranie: chemické, farmaceutické

Jazykové znalosti: AJ – začiatočník / mierne pokročilý

Počítačové znalosti:   

  • Microsoft Word – mierne pokročilý
  • Microsoft Excel – mierne pokročilý
  • Microsoft Outlook – mierne pokročilý

Požadovaná prax: 2 roky (samostatná laboratórna činnosť)

Predpokladaný nástup: 1.1.2021

Platové podmienky:  PT6 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Osobnostné predpoklady: Schopnosť samostatne pracovať, flexibilita, vyrovnanosť, spoľahlivosť, zmysel pre zodpovednosť a schopnosť rozhodovať  v krízových situáciách.

Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Miklóšiková

Kontakt: 037/6933514, 037/6933511

Mail: uskvbl@uskvbl.sk, miklosikova@uskvbl.sk