Ponuka voľného pracovného miesta

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra

Aktualizované 19.10.2021

prijme do stálej štátnej služby

Funkcia: odborný radca – posudzovateľ registračnej dokumentácie biopreparátov

Organizačný útvar: odbor biopreparátov

Miesto výkonu štátnej služby: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská  34, 949 01 Nitra

Náplň práce: Komplexná vedecká a regulačná analýza a vyhodnocovanie údajov a výsledkov o kvalite, bezpečnosti a účinnosti imunologických veterinárnych liekov ako súčasť žiadostí o registráciu, zmenu alebo predĺženie registrácie.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo alebo v odbore  hygieny potravín – napr. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť cudzieho jazyka – angličtina

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov PT5.

Prax – prijmeme aj absolventa.

Nástup možný k 1.1.2022

Žiadosti posielajte na dole uvedenú adresu: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská 34, 949 01 Nitra

V prípade záujmu o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate:
Ing. Jarmila Miklóšiková
odbor ekonómie
tel.: +42137 6933 514
mail: miklosikova@uskvbl.sk

—————————————————————————————————————————–