Ponuka voľného pracovného miesta

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra

Druh služby :  Dočasná štátna služba – zastupovanie počas rodičovskej dovolenky.

Funkcia :  Odborný radca – ekonóm

Organizačné začlenenie : ekonomický odbor

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 o štátnej službe v znení neskorších predpisov

Náplň práce :  Kompletné spracovanie ekonomickej agendy, výkazov, návrhov rozpočtu a konsolidácie. Zodpovedá za správnosť vedenia účtovníctva a úplnosť účtovných dokladov . Vykonáva pravidelné sledovanie čerpania výdavkov a zverejňovania zmlúv. Zabezpečuje súhrnné práce pri výkone štátnej správy, rozpočtu a financovania v rámci organizácie.  Vypracováva účtovné výkazy, spolupracuje pri príprave výročnej správy, vykonáva kontrolu a plnenie daňových povinností. Vypracováva daňové priznania, spolupracuje so správcom dane.    

Požiadavky na zamestnanca :  Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, v odbore ekonómia

Počítačové znalosti:  Microsoft  Word – pokročilý

                                  Microsoft  Excel – pokročilý

                                  Microsoft Outlook – pokročilý

Požadovaná prax :  2 roky

Predpokladaný nástup:  august 2021

Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Miklóšiková

Kontakt :  037/6933514, 037/6933511

Mail :  miklosikova@uskvbl.sk  uskvbl@uskvbl.sk

—————————————————————————————————————————–

Druh služby: verejná služba

Funkcia :     Samostatný laborant

Miesto práce: Biovetská 34, Nitra

Organizačné začlenenie : Odbor liečiv

Náplň práce :  Odborná špecializovaná práca pri vykonávaní chemických analýz  s použitím metód spektografických (UV_VIS spektrofotometria), chromatografických  (HPLC), voltampérometrických, polarografických, titračných (KFT titrácia) apod. Práca s veterinárnymi liekmi a ich príprava na analýzu a vykonanie jednoduchších metód. Vyhodnocovanie záznamov a vypracovanie laboratórnych protokolov.

Požadované vzdelanie :  Stredoškolské vzdelanie s maturitou

Odbor, zameranie:    chémia, farmácia

Jazykové znalosti :    Anglický jazyk – začiatočník

Počítačové znalosti:  Microsoft  Word – pokročilý

                                  Microsoft  Excel – pokročilý

                                  Microsoft Outlook – pokročilý

Požadovaná prax :  2 roky

Predpokladaný nástup:  1.9.2021

Platové podmienky:  PT5  v zmysle zákona  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Osobnostné predpoklady :  Schopnosť  samostatne pracovať, spoľahlivosť, flexibilita, ochota pomáhať a zmysel pre zodpovednosť.

Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Miklóšiková

Kontakt :  037/6933514, 037/6933511

Mail :  uskvbl@uskvbl.sk, miklosikova@uskvbl.sk

————————————————————————————————————–