Ponuka voľného pracovného miesta

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra

Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Miklóšiková

Kontakt :  037/6933514, 037/6933511

Mail :  miklosikova@uskvbl.sk  uskvbl@uskvbl.sk

—————————————————————————————————————————–