Ponuka voľného pracovného miesta

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra

Druh štátnej služby :  Dočasná štátna služba – zastupovanie počas MD a RD

Funkcia :  odborný radca – inšpektor

Organizačné začlenenie : Odbor inšpekcie

Náplň práce :  Veterinárny dozor a inšpekčná činnosť v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zákona č. 39/2007 Z .z. o veterinárnej starostlivosti. Vykonávanie inšpekcií u veľkodistribútorov veterinárnych liekov.  Kontrola dodržiavania správnej veľkodistribučnej praxe pri zaobchádzaní s veterinárnymi  liekmi. Vybavovanie žiadostí o mimoriadny a súbežný dovoz veterinárnych liekov. Príprava podkladov na vyhodnotenie  spotreby veterinárnych liekov z ich predaja.

Požiadavky na vzdelanie:  Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, v odbore veterinárna medicína, farmácia, biológia.

Jazykové znalosti :  Anglický jazyk – pokročilý

Vodičský preukaz : skupina B

Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Miklóšiková

Kontakt :  037/6933514, 037/6933511

Mail :  uskvbl@uskvbl.sk, miklosikova@uskvbl.sk

————————————————————————————————————–