OZNÁMENIA

——————————————————————————————————————

Oznámenie o začatí verejnej ex post konzultácie č. 1

Kontaktná osoba: MVDr. Kristína Mouelhi, kristina.mouelhi@land.gov.sk

—————————————————————————————————————— 8.9.2020