KONTAKTY

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra

Adresa:   
Biovetská 34
P.O.Box 52c
949 01 Nitra
Slovenská republika
Tel.:      +421-37-6515 506, +421-37-6515 507
Fax:      +421-37-6517 915
e-mail: uskvbl@uskvbl.sk
web:     www.uskvbl.sk

Hlavné kontakty

Ekonomika a financovanie

Krízové situácie

Registrácia

Inšpekcia

Laboratórna kontrola