Hlavné kontakty

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments

Generálny tajomník služobného úradu  (Director)
MVDr. Judita Hederová, PhD.
Tel.:      +421-37-6515 503, +421-37-6933 512
Mobil:    +421 904 835 695
e-mail: judita.hederova@uskvbl.sk
Sekretariát                                                       
Tatiana Dvorská                                                           
+421-37-6933 511

Poskytovanie informácií
tatiana.dvorska@uskvbl.sk
Odbor registrácie (Department of Authorisation)
MVDr. E. Chobotová, PhD.
+421-37-6933 517
eva.chobotova@uskvbl.sk
Odbor biopreparátov (Department of Biologicals)
MVDr. K. Massányiová, PhD.
+421-37-6933523
katarina.massanyiova@uskvbl.sk
Odbor liečiv  (Department of Pharmaceuticals)
Ing. Z. Džupinová, PhD.
+421-37-6933546
zuzana.dzupinova@uskvbl.sk
Odbor inšpekcie (Department of Inspection)
MVDr. J. Hederová, PhD.
+421-37-6933 512
judita.hederova@uskvbl.sk
Odbor ekonomiky (Department of Economy)
Ing. J. Hábová
+421-37-6933 514
jana.habova@uskvbl.sk
Osobný úrad (Personal Office)
Ing. J. Miklóšiková
+421-37-6933 528
jarmila.miklosikova@uskvbl.sk