Hlavné kontakty

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments

Riaditeľ  (Director)
MVDr. K. Massányiová, PhD.
Tel.:      +421-37-6933523
Mobil:  
e-mail: katarina.massanyiova@uskvbl.sk
Sekretariát                                                       
Tatiana Dvorská                                                           
+421-37-6933 511

Poskytovanie informácií
tatiana.dvorska@uskvbl.sk
Odbor registrácie (Department of Marketing Authorisation)
MVDr. E. Chobotová, PhD.
+421-37-6933 517
eva.chobotova@uskvbl.sk
Odbor biopreparátov (Department of Biologicals) – zastupovanie
Mgr. R. Kováčová, PhD.
+421-37-6933532
renata.kovacova@uskvbl.sk
Odbor liečiv  (Department of Pharmaceuticals)
Ing. Z. Džupinová, PhD.
+421-37-6933546
zuzana.dzupinova@uskvbl.sk
Odbor inšpekcie (Department of Inspection)
Mgr. I. Sinčáková (SVP)
+421-37-6933547
iveta.sincakova@uskvbl.sk

MVDr. V. Sabolová (SDP)
+421-37-6933 540
veronika.sabolova@uskvbl.sk
Farmakovigilancia
MVDr. T. Holková
+421-37-6933541
tatiana.holkova@uskvbl.sk
Odbor ekonomiky (Department of Economy)
Ing. A. Spodniaková
+421-37-6933 514
adriana.spodniakova@uskvbl.sk
Osobný úrad (Personal Office)
Mgr. M. Šillerová
+421-37-6933
martina.sillerova@uskvbl.sk
Platobné  doklady (Payment documents)
Soňa Jánošíková
+421-37-6933 524