Hlavné kontakty

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments

Generálny tajomník služobného úradu  (Director)
MVDr. Judita Hederová, PhD.
Tel.:      +421-37-6515 503, +421-37-6933 512
Mobil:    +421 904 835 695
e-mail: judita.hederova@uskvbl.sk
Sekretariát                                                       
Tatiana Dvorská                                                           
+421-37-6933 511

Poskytovanie informácií
tatiana.dvorska@uskvbl.sk
Odbor registrácie (Department of Authorisation)
MVDr. E. Chobotová, PhD.
+421-37-6933 517
eva.chobotova@uskvbl.sk
Odbor biopreparátov (Department of Biologicals)
MVDr. K. Massányiová, PhD.
+421-37-6933523
katarina.massanyiova@uskvbl.sk
Odbor liečiv  (Department of Pharmaceuticals)
Ing. Z. Džupinová, PhD.
+421-37-6933546
zuzana.dzupinova@uskvbl.sk
Odbor inšpekcie (Department of Inspection)
MVDr. V. Valachy Kováčová (SVP)
+421-37-6933 541
viviana.kovacova@uskvbl.sk

Mgr.Zuzana Durániová (SDP)
+421-37-6933547
zuzana.duraniov@uskvbl.sk
Odbor ekonomiky (Department of Economy)
Ing. M. Boreková
+421-37-6933 514
miroslava.borekova@uskvbl.sk
Osobný úrad (Personal Office)
Mgr. M. Šillerová
+421-37-6933
martina.sillerova@uskvbl.sk
Platobné  doklady (Payment documents)
Soňa Jánošíková
+421-37-6933 524