Krízové situácie

SYSTÉM RÝCHLEHO VAROVANIA

Tel.:      +421 907 884 565

Nedostatky v kvaliteras-vet_sk@uskvbl.sk
Nežiaduce účinkyneziaduce_ucinky@uskvbl.sk

Nedostatky v kvalite VL

Ing. M. Hazuchová+421-37-6933546
maria.hazuchova@uskvbl.sk

Nežiaduce účinky VL

MVDr. T. Holková+421-37-6933541
tatiana.holkova@uskvbl.sk

Mimoriadne použitie VL

Imunologické lieky
Ing. L. Sťahuliak+421-37-6933544
lukas.stahuliak@uskvbl.sk
Farmaceutické lieky
Mgr. Z. Durániová+421-37-6933547
zuzana.duraniova@uskvbl.sk

Autogénne vakcíny

Ing. L. Sťahuliak+421-37-6933544
lukas.stahuliak@uskvbl.sk