Registrácia veterinárneho lieku a schvaľovanie veterinárneho prípravku a VTP

Validácia a koordinácia registračného procesu

Registrácia (MRP a DCP procedúra)
MVDr. M. Wagnerová+421-37-6933527
marta.wagnerova@uskvbl.sk
MVDr. J. Vargová+421-37-6933513
jana.vargova@uskvbl.sk
Registrácia (národná procedúra)
MVDr. H. Kimleová+421-37-6933513
helena.kimleova@uskvbl.sk
Schvaľovanie VP a VTP
Mgr. K. Odstrčil Rajtarová+421-37-6933527
katarina.rajtarova@uskvbl.sk

Odborné činnosti (hodnotitelia)

Farmaceutiká – kvalita
Ing. Z. Džupinová, PhD.+421-37-6933546
zuzana.dzupinova@uskvbl.sk
Ing. M. Hazuchová+421-37-6933546
maria.hazuchova@uskvbl.sk
Farmaceutiká – bezpečnosť
Ing. Z. Együd+421-37-6933555
zuzana.egyud@uskvbk.sk
Farmaceutiká – účinnosť
MVDr. E. Chobotová, PhD.+421-37-6933517
eva.chobotova@uskvbl.sk
MVDr. M. Chlustik+421-37-6933544
marek.chlustik@uskvbl.sk
Imunologiká – kvalita, bezpečnosť a účinnosť
MVDr. K. Massányiová, PhD.+421-37-6933523 katarina.massanyiova@uskvbl.sk
MVDr. T. Holková+421-37-6933541
tatiana.holkova@uskvbl.sk

Klinické skúšanie

Klinické skúšanie VL – farmaceutiká
MVDr. M. Chlustik+421-37-6933544
marek.chlustik@uskvbl.sk
Klinické skúšanie VL – imunologiká
MVDr. K. Massányiová, PhD.+421-37-6933523
katarina.massanyiova@uskvbl.sk
Klinické skúšanie VP a VTP
Mgr. K. Odstrčil Rajtarová+421-37-6933527
katarina.rajtarova@uskvbl.sk