Inšpekcia

Inšpekcia SVP a SLP
MVDr. V. Vrchovská+421-37-6933541
vladimira.vrchovska@uskvbl.sk
Inšpekcia SDP
Mgr. D. Bobáková+421-37-6933547
denisa.bobakova@uskvbl.sk
Inšpekcia OPL
Mgr. D. Bobáková+421-37-6933547
denisa.bobakova@uskvbl.sk
Súbežný dovoz
Ing. M. Šalkovská+421-37-6933547
miroslava.salkovska@uskvbl.sk
Medikované krmivá
MVDr. V. Vrchovská+421-37-6933541
vladimira.vrchovska@uskvbl.sk
Kontrolné laboratóriá
MVDr. V. Vrchovská+421-37-6933541
vladimira.vrchovska@uskvbl.sk
Dozor nad trhom
Ing. M. Šalkovská+421-37-6933547
miroslava.salkovska@uskvbl.sk
Hlásenia výroba, dovoz, veĺkodistribúcia
hlasenia.inspekcia@uskvbl.sk