Inšpekcia

Inšpekcia SVP
Mgr. I. Sinčáková+421-37-6933547
iveta.sincakova@uskvbl.sk
Inšpekcia SDP
MVDr. V. Sabolová+421-37-6933540
veronika.sabolova@uskvbl.sk
Inšpekcia OPL
Mgr. Z. Durániová+421-37-6933547
zuzana.duraniova@uskvbl.sk
Súbežný obchod
MVDr. V. Sabolová+421-37-6933540
veronika.sabolova@uskvbl.sk
Medikované krmivá
Mgr. I. Sinčáková+421-37-6933547
iveta.sincakova@uskvbl.sk
Kontrolné laboratóriá
Mgr. I. Sinčáková+421-37-6933547
iveta.sincakova@uskvbl.sk
Mimoriadny dovoz – farmaceutiká
Mgr. Z. Durániová+421-37-6933547
zuzana.duraniova@uskvbl.sk
Mimoriadny dovoz – imunologiká
Ing. L. Sťahuliak+421-37-6933544
lukas.stahuliak@uskvbl.sk
Hlásenia výroba, dovoz, veĺkodistribúcia
hlasenia.inspekcia@uskvbl.sk