Inšpekcia

Inšpekcia SVP
MVDr. V. Valachy Kováčová+421-37-6933541
viviana.kovacova@uskvbl.sk
Inšpekcia SDP
+421-37-6933547
Inšpekcia OPL
+421-37-6933547
Súbežný dovoz
Mgr. Z. Durániová+421-37-6933547
zuzana.duraniova@uskvbl.sk
Medikované krmivá
MVDr. V. Valachy Kováčová+421-37-6933541
viviana.kovacova@uskvbl.sk
Kontrolné laboratóriá
MVDr. V. Valachy Kováčová+421-37-6933541
viviana.kovacova@uskvbl.sk
Dozor nad trhom
Mgr. Z. Durániová+421-37-6933547
zuzana.duraniova@uskvbl.sk
Hlásenia výroba, dovoz, veĺkodistribúcia
hlasenia.inspekcia@uskvbl.sk