AKO POSTUPOVAŤ PRI PODOZRENÍ NA NEDOSTATOK V KVALITE VETERINÁRNEHO LIEKU

Podozrenie na nedostatky v kvalite veterinárneho lieku, ktoré bolo zistené na území Slovenskej republiky, môže hlásiť ktokoľvek.

Ak sa vyskytne pri použití registrovaného veterinárneho lieku problém s jeho kvalitou, ten kto problém zistil (zvyčajne chovateľ resp. používateľ) by mal svoje podozrenie diskutovať s ošetrujúcim veterinárnym lekárom prípadne s lekárnikom kde veterinárny liek kúpil a následne by mal liek spolu s vyplneným formulárom zaslať k nám na kontrolu.

Vyplnený formulár je možné zaslať na ÚŠKVBL prostredníctvom systému rýchlej výstrahy – na email: ras-vet_sk@uskvbl.sk alebo  faxom na číslo: +421 37  651 7915 s následným zaslaním vzorky (ak je k dispozícii).

Pri zasielaní vzorky lieku je počas prepravy potrebné zachovať teplotu skladovanie pre daný liek. Zároveň, ak sa formulár posielal prostredníctvom systému rýchlej výstrahy je potrebné aby ste vzorku správne označili tak aby sa dala s elektronickým hlásením spárovať….
Vzorku je možné doniesť aj osobne.

Nedostatočná účinnosť veterinárneho lieku síce súvisí s jeho kvalitou, ale hlási sa formou nežiaduceho účinku lieku!

Nepreveruje sa kvalita veterinárnych liekov ktoré nie sú registrované.