Informácie o výkone činností Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra počas mimoriadnych opatrení (COVID-19) v období od 11.1. – 05.2.2021

          ÚŠKVBL Nitra týmto oznamuje svojim klientom, že v období od 11.1. – 22.1.2021 budú zamestnanci pracovať v režime „Home Office“. Na ústave sú zavedené služby pracovníkov jednotlivých odborov ak sa jedná o žiadosti, ale aj na podávanie informácií, ktoré je možné vybaviť, aj keď v obmedzenom režime.

Ak potrebujete vybavovať svoje žiadosti, dostať informácie,  je to možné cez  nasledovné e-mailové adresy:

Odbor biopreparátovkatarina.massanyiova@uskvbl.sk
Odbor registrácieeva.chobotova@uskvbl.sk
Koordinátorkyhelena.kimleova@uskvbl.sk
jana.vargova@uskvbl.sk
marta.wagnerova@uskvbl.sk
VP a VTPkatarina.rajtarova@uskvbl.sk
Odbor liečivzuzana.dzupinova@uskvbl.sk
Odbor inšpekcie – výrobavladimira.vrchovska@uskvbl.sk
mobil: 0918 566979
Odbor inšpekcie – veľkodistribúciadenisa.bobakova@uskvbl.sk
mobil: 0905 656428
miroslava.salkovska@uskvbl.sk
Odbor ekonómielucia.banarova@uskvbl.sk
Informáciedvorska@uskvbl.sk
janosikova@uskvbl.sk
V prípade ďalších otázokhederova@uskvbl.sk
mobil: 0904 835695

Informácie o výkone činností Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra počas mimoriadnych opatrení (COVID-19)

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra by chcel touto cestou uistiť všetkých žiadateľov, partnerov a ďalšie dotknuté strany, že aj napriek posilneným opatreniam na zníženie rizika šírenia vírusu SARS-Cov-2 spôsobujúceho epidémiu COVID-19 naďalej vykonáva všetky úkony vo svojej pôsobnosti, ktoré sa týkajú registrácie veterinárnych liekov,  schvaľovania veterinárnych prípravkov a veterinárnych technických pomôcok, ako aj vybavovanie všetkých ďalších žiadostí (napr. mimoriadne použitie veterinárneho lieku, súbežné dovozy).

Podávanie žiadostí je z dôvodu preventívnych opatrení preferované elektronicky (CESP, eudralink, e-mail), prípadne prostredníctvom doručovacej služby. Čo sa týka konzultačnej činnosti, je možné vykonávať odborné poradenstvo dištančnou formou (preferované elektronicky písomne, prípadne telefonicky).V prípade vykonávania analýz vzoriek veterinárnych liekov zabezpečujeme štandardný príjem a analýzy vzoriek pre úradné uvoľňovanie šarží imunologických veterinárnych liekov. Úradné uvoľňovanie šarží postupom OCABR a OBPR v nastavenom rozsahu nie je v súčasnej dobe obmedzené.

Výkon inšpekcií SDP a SVP je v súčasnosti upravený nasledovne:

Výkon inšpekcií SDP u držiteľov povolenia na veľkodistribúciu veterinárnych liekov, distribúciu veterinárnych prípravkov a veterinárnych technických pomôcok a vstupných inšpekcií za účelom vydania posudku na zaobchádzanie s veterinárnymi liekmi s obsahom omamných a psychotropných látok je pozastavený s platnosťou od 15.10.2020 až do odvolania.

Pred výkonom inšpekcií SVP Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra individuálne vyhodnotí mieru rizika pre vykonanie inšpekcie u výrobcov, prípadne žiadateľov o vydanie povolenia na výrobu tak, aby nedošlo k ohrozeniu inšpektovaného subjektu, jeho zamestnancov ale aj inšpektorov. Na základe tohto vyhodnotenia Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra rozhodne, či sa inšpekcia vykoná osobne v mieste výkonu, dištančne, alebo sa platnosť certifikácie do ukončenia mimoriadnej situácie administratívne predĺži, s platnosťou od 15.10.2020 až do odvolania.

Platné od 15.10.2020