Informácie o výkone činností Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra počas mimoriadnych opatrení (COVID-19) od 11.1.2021

          ÚŠKVBL Nitra týmto oznamuje svojim klientom, že v období od 11.1.2021 budú zamestnanci pracovať v režime „Home Office“. Na ústave sú zavedené služby pracovníkov jednotlivých odborov ak sa jedná o žiadosti, ale aj na podávanie informácií, ktoré je možné vybaviť, aj keď v obmedzenom režime.

Rozpis zabezpečovania služieb na 12.4. – 16.4.2021

Deň Služba  celý deňNormálny režim(1/2 dňa)
PondelokDvorská
Holková
Chobotová
Kimleová
Vrchovská
Hudec
Jánošíková
Thomová
UtorokDžupinová
Massányiová
Miklóšiková
Rajtárová
Hudec
Jánošíková
Thomová
StredaBaňárová
Fülöpová
Kováčová
Šalkovská
Vargová
Hudec
Jánošíková
Thomová
ŠtvrtokBobáková
Dvorská
Chlústik
Miklóšiková
Vrchovská
Wagnerová
Hudec
Jánošíková
Thomová
PiatokHazuchová
Soldán
Hudec
Jánošíková
Thomová
zmena rozpisu vyhradená

Ak potrebujete vybavovať svoje žiadosti, dostať informácie,  je to možné cez  nasledovné e-mailové adresy:

Odbor biopreparátovkatarina.massanyiova@uskvbl.sk
Odbor registrácieeva.chobotova@uskvbl.sk
Koordinátorkyhelena.kimleova@uskvbl.sk
jana.vargova@uskvbl.sk
marta.wagnerova@uskvbl.sk
VP a VTPkatarina.rajtarova@uskvbl.sk
Odbor liečivzuzana.dzupinova@uskvbl.sk
Odbor inšpekcie – výrobavladimira.vrchovska@uskvbl.sk
mobil: 0918 566979
Odbor inšpekcie – veľkodistribúciadenisa.bobakova@uskvbl.sk
mobil: 0905 656428
miroslava.salkovska@uskvbl.sk
mobil: 0945 455631
Odbor ekonómielucia.banarova@uskvbl.sk
Informáciedvorska@uskvbl.sk
janosikova@uskvbl.sk
V prípade ďalších otázokhederova@uskvbl.sk
mobil: 0904 835695

Informácie o výkone činností Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra počas mimoriadnych opatrení (COVID-19)

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra by chcel touto cestou uistiť všetkých žiadateľov, partnerov a ďalšie dotknuté strany, že aj napriek posilneným opatreniam na zníženie rizika šírenia vírusu SARS-Cov-2 spôsobujúceho epidémiu COVID-19 naďalej vykonáva všetky úkony vo svojej pôsobnosti, ktoré sa týkajú registrácie veterinárnych liekov,  schvaľovania veterinárnych prípravkov a veterinárnych technických pomôcok, ako aj vybavovanie všetkých ďalších žiadostí (napr. mimoriadne použitie veterinárneho lieku, súbežné dovozy).

Podávanie žiadostí je z dôvodu preventívnych opatrení preferované elektronicky (CESP, eudralink, e-mail), prípadne prostredníctvom doručovacej služby. Čo sa týka konzultačnej činnosti, je možné vykonávať odborné poradenstvo dištančnou formou (preferované elektronicky písomne, prípadne telefonicky).V prípade vykonávania analýz vzoriek veterinárnych liekov zabezpečujeme štandardný príjem a analýzy vzoriek pre úradné uvoľňovanie šarží imunologických veterinárnych liekov. Úradné uvoľňovanie šarží postupom OCABR a OBPR v nastavenom rozsahu nie je v súčasnej dobe obmedzené.

Výkon inšpekcií SDP a SVP je v súčasnosti upravený nasledovne:

Výkon inšpekcií SDP u držiteľov povolenia na veľkodistribúciu veterinárnych liekov, distribúciu veterinárnych prípravkov a veterinárnych technických pomôcok a vstupných inšpekcií za účelom vydania posudku na zaobchádzanie s veterinárnymi liekmi s obsahom omamných a psychotropných látok je pozastavený s platnosťou od 15.10.2020 až do odvolania.

Pred výkonom inšpekcií SVP Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra individuálne vyhodnotí mieru rizika pre vykonanie inšpekcie u výrobcov, prípadne žiadateľov o vydanie povolenia na výrobu tak, aby nedošlo k ohrozeniu inšpektovaného subjektu, jeho zamestnancov ale aj inšpektorov. Na základe tohto vyhodnotenia Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra rozhodne, či sa inšpekcia vykoná osobne v mieste výkonu, dištančne, alebo sa platnosť certifikácie do ukončenia mimoriadnej situácie administratívne predĺži, s platnosťou od 15.10.2020 až do odvolania.

Platné od 15.10.2020