logo Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv iso
Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments

13.01.2019 : Oznámenie o zmene používania e-mailovej adresy
15.11.2018 : \"icon\" Odpredaj hnuteľného majetku
23.10.2018 : \"icon\" Upozornenie pre veľkodistribútorov na nedostatok v kvalite veterinárneho lieku - Vectormune ND suspenzia a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu pre kurčatá
21.09.2018 : \"pdf Upozornenie pre veľkodistribútorov na nedostatok v kvalite veterinárneho lieku - BOVITUBAL - Tuberkulín bovinný 28 000 IU/ml injekčný roztok
10.08.2018 : \"icon\" Oznámenie o pozastavení registrácie veterinárnych liekov obsahujúcich pomocnú látku dietanolamín
Novinky a zmeny :
02.02.2019 \"logo\" Aktualizácia zoznamu 8
20.01.2019 Aktualizácia zoznamu 2,3,7
11.01.2019 Aktualizácia: Sadzobník náhrad za iné odborné a administratívne úkony
10.01.2019 Faktúry-Objednávky December 2018

wordlogo Ochrana osobných údajov (GDPR) na UŠKVBL

wordlogo Politika kvality na UŠKVBL

Tel. čísla:
+421-37-6515 506
+421-37-6515 507
Celý tel. zoznam.

Stránkové dni:
Pondelok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Streda:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Štvrtok:
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
Mimo stránkové dni Vás vybavíme len po telefonickom dohovore.


Pri zasielaní poštových zásielok je potrebné uviesť presnú adresu:

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Biovetská 34
P.O.Box 52c
94901 Nitra

Pri uvedení nepresnej adresy nemusí byť Vaša poštová zásielka doručená na náš ústav.


Počítadlo od: 08.03.2006